Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest koszt budowy 1m2 domu w technologii konstrukcji stalowej?
Dom w szkielecie stalowym, w stanie deweloperskim, można wybudować już od 2 500 zł brutto za m2 . Kwota uzależniona jest od czynników takich jak m.in. wielkość domu, ilość kondygnacji, skomplikowanie bryły budynku, rodzaj dachu.
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Jak długo trwa budowa domu w technologii szkieletu stalowego?
Dom w technologii stalowej można wybudować nawet w 3 miesiące.

Jaką gwarancję wykonawczą daje firma Stalowe Domy na wykonany budynek?
Firma Stalowe Domy daje pełną gwarancję na każdą zrealizowaną inwestycję. Gwarancja na wykonanie robót budowlanych wynosi 2 lata, gwarancja na konstrukcję obiektu pokrywa się z gwarancją producenta blachy i wynosi 30 lat, gwarancje na urządzenia i stolarkę przeniesione są na producentów.

Jakie są zalety budownictwa w szkielecie stalowym?
Zalety budownictwa szkieletowego to przede wszystkim:

 • szybki czas realizacji inwestycji – dom w systemie szkieletu stalowego można wybudować już w 3 miesiące
 • oszczędność czasu i pieniędzy w trakcie realizacji – szybki proces budowy domu szkieletowego,  który w przypadku budowy tradycyjnej trwa niejednokrotnie ok. 2 lat,  ogranicza wydatki takie jak: opłata za ochronę placu budowy, opłata za wywóz śmieci, opłaty za prąd, wodę na czas budowy, ewentualne koszty zamieszkania i dojazdu do budowy w oczekiwaniu na gotowy dom

 • energooszczędność budynku – dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i rozwiązań instalacyjnych budynek może być kwalifikowany jako budynek niskoenergetyczny, a nawet pasywny
 • precyzja wykonania – metoda przemysłowej prefabrykacji, gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność wykonywanych elementów z dokładnością do 1 mm

czytaj więcej
 • zysk powierzchni mieszkalnej – budując metodą Stalowych Domów otrzymujemy zysk w postaci 5% wielkości powierzchni użytkowej mieszkalnej przy tym samym obrysie budynku, co w przypadku średniej wielkości domu daje zysk ok. 5-7 m2
 • łatwość przebudowy i modernizacji – lekkość elementów, ich mobilność i łatwość montażu pozwala na szybką modernizację czy przebudowę domu. System prefabrykacji ścian umożliwia ich rozmontowanie według potrzeb, w tym bezproblemową wymianę wszelkich instalacji

 • niezawodność stali – stal jest materiałem w 100% uzyskiwanym ze źródeł odnawialnych, podlega recyklingowi; nie wywołuje żadnych uczuleń, ze względu na ocynk nie koroduje, nie podlega też zniszczeniu przez gryzonie, grzyby, nie wymaga stosowania impregnatów

 • ekologia budynku – ograniczenie do minimum odpadów, niestosowanie substancji szkodliwych typu kleje, środki konserwujące, antygrzybicze
Czy domy budowane w tej technologii są odporne na działanie czynników atmosferycznych?
Projekt i budowa domu stalowego przebiega z uwzględnieniem wszelkich norm i przepisów budowlanych obowiązujących w Polsce, z uwzględnieniem lokalnych stref wiatrowych i śniegowych naszego klimatu. Pod względem wytrzymałościowym nie różnią się one od domów budowanych w technologii tradycyjnej.

Czy są jakieś ograniczenia konstrukcyjne?
Praktycznie każdy projekt można przystosować do lekkiej konstrukcji stalowej. Ograniczeniem jest wysokość budynku: do 4 kondygnacji, a maksymalna rozpiętość stropu to 6,5 m, a przy zastosowaniu wylewki 5,5-6 m.

Jaka jest konstrukcja przegród budynku?
Cały system opiera się na lekkim szkielecie stalowym z ocynkowanych, giętych na zimno profili stalowych przygotowywanych w postaci gotowych do montażu na budowie paneli i kratownic. Konstrukcja wypełniona jest termoizolacyjną pianką poliuretanową  lub wełną mineralną, obicie płytami MFP i płytami gipsowo – kartonowymi. W zależności od przeznaczenia budowli można stosować różne rodzaje poszycia oprócz płyt MFP może to być płyta OSB, blacha, płyta termoizolacyjna, płyty warstwowe, płyty cementowo-drzazgowe i inne.

Szczegółowy opis poszczególnych przegród budowlanych znajduje się w zakładce Standardy Budowy.

Jaka jest przenikalność cieplna przegród?
Dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów przegrody w budynkach stalowych osiągają świetne parametry energetyczne, a cały budynek kwalifikowany jest jako budynek niskoenergetyczny, a nawet pasywny. Wartości współczynnika przenikania ciepła U W/m2K osiągają dla poszczególnych przegród następujące wartości:

 • Ściana zewnętrzna: U= 0,12 – 0,15  W/m2K
 • Podłoga na gruncie: U= 0,18 – 0,23 W/m2K
 • Dach: U= 0,13 – 0,15 W/m2K
 • Stosujemy okna o U= 0,8 – 1,1 W/m2K
 • Drzwi zewnętrzne U= 1,1 W/m2K
Co kryje się pod pojęciem stan deweloperski domów budowanych przez Stalowe Domy s.c.?
Stalowe Domy proponują wysoki standard wykończeniowy dla swoich budynków:

 • konstrukcja – budynki projektowane są w technologii stalowej szkieletowej, posadawiane na ławach fundamentowych lub płycie fundamentowej w zależności od rodzaju podłoża. Ściany fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne w konstrukcji stalowej szkieletowej, z poszyciem z płyt MFP lub OSB, wypełnione pianką poliuretanową lub wełną mineralną, ocieplone styropianem, otynkowane. Ściany wewnętrzne w konstrukcji stalowej szkieletowej, z poszyciem z płyt gips-karton. Strop nad parterem belkowy, na belkach stalowych z profili na ścianach zewnętrznych. Nadproża okienne i drzwiowe systemowe wg części konstrukcyjnej projektu. Więźba dachowa stalowa, wg części konstrukcyjnej projektu.
 • wykończenie – drzwi wejściowe antywłamaniowe, stolarka okienna i drzwiowa PVC. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe.  Rynny i rury spustowe stalowe.

 • izolacje termiczne

  • ściany zewnętrzne fundamentowe – pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa λ=0,022 W/(mK)
  • ściany zewnętrzne – styropian o max. współczynniku λ=0,038 W/(mK), gr. 15 cm, pianka poliuretanowa λ=0,034 W/(mK) pomiędzy profilami ściennymi, gr. 15 cm

  • posadzka na gruncie – styrodur λ=0,027 W/(mK), gr. 10 – 12 cm
  • strop nad parterem – pianka poliuretanowa λ=0,034 W/(mK) pomiędzy profilami stalowymi, gr. 15 cm

  • dach skośny – pianka poliuretanowa λ=0,034 W/(mK) o łącznej gr. 25 cm

 • izolacje przeciwwilgociowe
  • pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian na fundamentach – pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa λ=0,022 W/(mK)

  • izolacja pozioma posadzki na gruncie – Botax + papa termozgrzewalna.
  • Izolacja ścian zewnętrznych – folia wiatroizolacyjna na powierzchni zewnętrznej i folia paroizolacyjna na powierzchni wewnętrznej.

  • Paroizolacja stropodachu z membrany dachowej na powierzchni zewnętrznej i folii paroizolacyjnej na powierzchni wewnętrznej.

 • instalacje wewnętrzne *

  • Wody i kanalizacji – Budynki wyposażane w wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej lub wg warunków. Woda pitna doprowadzona do budynku z sieci miejskiej. Ścieki odprowadzone będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/szamba przydomowego

  • Gazowa – wg warunków

  • Instalcja C.O. – Budynek wyposażony w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Ogrzewanie ścienne lub podłogowe.

  • Instalacja elektryczna – Budynek wyposażony w instalacje elektryczne:

   • instalację oświetlenia i gniazd wtykowych
   • instalację ochrony odgromowej i przepięciowej
   • instalacja ochrony przeciwpożarowej
   • system domu inteligentnego
  • Wentylacja – mechaniczna z rekuperacją

* w przypadku domów gotowych na sprzedaż