Współpracując ze znakomitymi architektami proponujemy wykonanie projektu indywidualnego.

Dla naszych klientów przeprowadzamy bezpłatną adaptację każdego projektu gotowego do technologii szkieletu stalowego.

projekty_indywidualne

Ponadto w ramach naszej działalności oferujemy:

  • dostosowanie każdego zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
  • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej,
  • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji,
  • dostosowuje projektu do oczekiwań inwestora ( np. zmiana rozmieszczenia otworów okiennych, zmiana funkcji poszczególnych pomieszczeń)

Zapraszamy do biura w celu uzyskania szczegółowych informacji.