Realizacja szkieletu budynku pawilonu czasowego gromadzenia odpadów stałych z wiatą rowerową w Warszawie.